เผยยอดเงินบริจาค งานศพ"น้องรุ้ง" พร้อมชี้แจงเงินบริจาคเกือบ 1 ล้านบาท (คลิป)

เผยแพร่ : 19 มิถุนายน 2560   เวลา 20:32



เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 19 มิถุนายน 2560 หลังจากเสร็จสิ้นงานฌาปนกิจศพน้องรุ้ง เด็กหญิงพรทิพย์ กุลนานันท์ อายุ 10 ปี เหยื่อแม่และพ่อเลี้ยงฆ่าถ่วงน้ำ ที่ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ได้มีการทำบุญอัฐิของน้องรุ้ง โดยนิมนต์พระสวดพระพุทธมนต์และเลี้ยงพระ จำนวน 50 รูป ที่วัดมงคลนิมิต อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคที่ประชาชนบริจาคร่วมทำบุญกับน้องรุ้งโดยเป็นที่การบริจาคที่งานจำนวน 865,609 บาท เงินบริจาคเข้าบัญชีทั้ง 2 บัญชี รวมเป็นเงิน 74,681 บาท รวมเงินบริจาคจำนวน 940,290 บาท โดยค่าใช้จ่ายตลอดงานสวดอภิธรรมศพน้องรุ้งทั้งงานจำนวน 42,100 บาท


ได้รับการสนับสนุน

ซึ่งมีญาติทั้ง 2 ฝ่าย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมหารือ เรื่องการจัดสรรเงินบริจาคจาก พี่น้องประชาชน โดยส่วนหนึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียน และ ทุนอาหารกลางวัน แก่นักเรียนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท มีโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องรุ้งเคยศึกษาอยู่ และโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ ซี้อปั๊มน้ำถวายวัดท่าลาดเหนือ จำนวน 10,000 บาท


พร้อมมอบเงินปรับปรุงเสาธงโดยสลักชื่อน้องรุ้งไว้ที่เสาธง พร้อมทั้งมอบให้วัดมงคลนิมิตร ไว้บูรณะศาลาและซื้อของเข้าวัดโดยสลักชื่อน้องไว้เป็นอนุสรณ์ เป็นจำนวนเงิน 438,190 บาท และมอบให้ครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย ครอบครัวละ 100,000 บาท และ มอบให้น้องสาว น้องฟ้าใส 50,000 บาท ผู้ปกครองน้องฟ้าใส 50,000 บาท โดยญาติทั้ง 2 ฝ่ายสมัครใจและยินดี ที่ได้ร่วมทำบุญให้กับน้องรุ้ง

ได้รับการสนับสนุน




ชมคลิป

ได้รับการสนับสนุน



ได้รับการสนับสนุน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
เรียบเรียงโดย jutisup
เผยแพร่ : 19 มิถุนายน 2560   เวลา 20:32

loading...


ข่าวอื่นๆ 


[ADS-ARTICLE-BOTTOM2]

ทั่วไปอื่นๆ 


.
.